01-09-2019 – PDF – EUROU17 2019 – Match #01 – Italy x Andorra