03-09-2019 – PDF – EUROU17 2019 – Match #11 – Italy x England