17-09-2018 – PDF – EUROU20 2018 – Match #01 – Italy x England