PHOTOS – 11/10/2018 – EURO FEMALE SENIOR – Match #12 – England x Italy

636

PHOTOS BY MARZIA CATTINI