PHOTOS – 11/10/2018 – EURO FEMALE SENIOR – Match #12 – England x Italy

843

PHOTOS BY MARZIA CATTINI