PHOTOS – 11/10/2018 – EURO FEMALE SENIOR – Match #15 – Portugal x Italy

858

PHOTOS BY MARZIA CATTINI