PHOTOS – 20/09/2018 – EUROU20 2018 – Match #11 – Italy x Spain

1231

PHOTOS OF MARZIA CATTINI

 

PHOTOS BY GORDON MORRISON