PHOTOS – 22/09/2018 – EUROU20 2018 – Match #18 – Spain x Italy

1269

PHOTOS OF MARZIA CATTINI

 

PHOTOS OF GORDON MORRISON

 

AWARDING CERIMONY